Zásady pro doručování

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových

obchodních sdělení

1. Udělujete tímto souhlas Oxynow s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155

00 Praha, IČ 11982489, zapsaná u Městského soudu v Praze , oddíl C 357109,

vložka MSPH (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a

následující osobní údaje:

● emailovou adresu.

● jméno a příjmení

● telefonní číslo

● adresu bydliště

● datum narození

1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

a. zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.

1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem

a. zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje

však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos

s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;

b. Poskytovatel softwaru Oxynow s.r.o.

c. Marketingová agentura Oxynow s.r.o.

1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí

ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz

v obchodním sdělení.

1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

● vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za

následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost

fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje.

● požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,vyžádat si u

Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

● u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

● nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě

požadovat omezení jejich zpracování,

● požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní

údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných

právních předpisů,

● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla

porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním

osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Často kladené otázky

Co je Oxynow?

Oxynow je přenosná kyslíkova láhev, která slouží na osvěžení, doplnění energie a jako regenerační prostředek. Oxynow ocení zejména sportovci, lidé ve stresu, skialpinisti a každý běžný človek, který začíná v oblasti kontrolované dýchání.

Kde můžete koupit Oxynow?

Ve vybraných kamenných prodejnách na Slovensku a na naší webové stránce stránce www.oxynowoxygen.com

Jak recyklovat?

Naše plechovky jsou hlíníkové, což znamená, že můžou být separované jako každá jiná plechovka kterou vyhodíte.

Jak používat Oxynow?

V Oxynow je 80 nádechů, každý nádech by měl trvat 1-2 vteřiny. 8-10 nádechů na jedno použití pro maximální účinky.

Je ta láhev plná?

Můžete si být jistí, že láhev je vždy plná. Kyslík nemá žádnou hmostnost, to proto se vám zdá prázdná. Po rozbalení a správném použití, sami hned pocítíte obsah Oxynow.