Podmínky služby

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické

spokojenosti

1. Udělujete tímto souhlas Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186

00, Praha 8-Karlín, IČ 07822774, zapsaná u Městského soudu v Praze , oddíl

24131, vložka B dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a

následující osobní údaje:

● emailovou adresu;

● informace o zakoupeném zboží.

1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

a. zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti

1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 360 dní a to za účelem:

a. zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti

1. Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:

a. Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping

s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,

které však v současné době společnost nevyužívá.

1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz pro úpravu

preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat.

Dále lze vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v emailu s dotazníkem

spokojenosti. V takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele

služby Heureka.

1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

● vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za

následek ukončení zasílání dotazníku spokojenosti,

● požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

● vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat

jejich kopii,

● u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost, nechat vaše

zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení

jejich zpracování,

● požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní

údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných

právních předpisů,

● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla

porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním

osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.