Zásady pro doručování

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových

obchodních sdělení

1. Udělujete tímto souhlas Oxynow s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155

00 Praha, IČ 11982489, zapsaná u Městského soudu v Praze , oddíl C 357109,

vložka MSPH (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a

následující osobní údaje:

● emailovou adresu.

● jméno a příjmení

● telefonní číslo

● adresu bydliště

● datum narození

1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

a. zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.

1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem

a. zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje

však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos

s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;

b. Poskytovatel softwaru Oxynow s.r.o.

c. Marketingová agentura Oxynow s.r.o.

1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí

ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz

v obchodním sdělení.

1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

● vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za

následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost

fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje.

● požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,vyžádat si u

Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

● u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

● nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě

požadovat omezení jejich zpracování,

● požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní

údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných

právních předpisů,

● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla

porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním

osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.