Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu Oxynow s.r.o.

1. Společnost Oxynow s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha, IČ

11982489, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C 357109, vložka MSPH

(dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“),

následující osobní údaje:

● jméno, příjmení

● e-mailovou adresu

● telefonní číslo

● adresu/sídlo

● ………....

1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další

plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy.

Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení –

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného

budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od

realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování

smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6

odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a

pro účely oprávněných zájmů správce.

1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány

novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona

č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne.

Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo

proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v

rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám

zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č.

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání

neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci

programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu,

který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání

dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení

využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto

účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí

straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu

Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků

pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník

nebudeme dále zasílat.

1. Zpracování osobních údajů je prováděno Oxynow s.r.o. tedy správcem osobních

údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a. Prodejcem Oxynow oxygen, provozované společností Oxynow s.r.o., sídlem Kurzova

2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha;

b. Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o.,

sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese

info@oxynow.net

1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky

www.oxynowoxygen.com užívá na této webové stránce soubory cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově

počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku

vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé

cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo

povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím,

použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že

souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich

zpracovatelů.

Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

■ měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se

návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

■ Základní funkčnosti webových stránek.

● Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování

osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu -

oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

● Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření

statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou

posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která

neumožňuje identifikaci jednotlivce.

● Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

■ Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností

Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

94043, USA;

1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

● zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

● vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

● požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

● vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo

opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

● požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to

nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy

správce,

● na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na

základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

● požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení

byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto

Nařízením,

● podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Často kladené otázky

Co je Oxynow?

Oxynow je přenosná kyslíkova láhev, která slouží na osvěžení, doplnění energie a jako regenerační prostředek. Oxynow ocení zejména sportovci, lidé ve stresu, skialpinisti a každý běžný človek, který začíná v oblasti kontrolované dýchání.

Kde můžete koupit Oxynow?

Ve vybraných kamenných prodejnách na Slovensku a na naší webové stránce stránce www.oxynowoxygen.com

Jak recyklovat?

Naše plechovky jsou hlíníkové, což znamená, že můžou být separované jako každá jiná plechovka kterou vyhodíte.

Jak používat Oxynow?

V Oxynow je 80 nádechů, každý nádech by měl trvat 1-2 vteřiny. 8-10 nádechů na jedno použití pro maximální účinky.

Je ta láhev plná?

Můžete si být jistí, že láhev je vždy plná. Kyslík nemá žádnou hmostnost, to proto se vám zdá prázdná. Po rozbalení a správném použití, sami hned pocítíte obsah Oxynow.