Právní upozornění

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické

spokojenosti

1. Udělujete tímto souhlas Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186

00, Praha 8-Karlín, IČ 07822774, zapsaná u Městského soudu v Praze , oddíl

24131, vložka B dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a

následující osobní údaje:

● emailovou adresu;

● informace o zakoupeném zboží.

1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

a. zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti

1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 360 dní a to za účelem:

a. zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti

1. Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:

a. Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping

s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,

které však v současné době společnost nevyužívá.

1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz pro úpravu

preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat.

Dále lze vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v emailu s dotazníkem

spokojenosti. V takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele

služby Heureka.

1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

● vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za

následek ukončení zasílání dotazníku spokojenosti,

● požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

● vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat

jejich kopii,

● u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,nechat vaše

zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení

jejich zpracování,

● požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní

údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných

právních předpisů,

● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla

porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním

osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Často kladené otázky

Co je Oxynow?

Oxynow je přenosná kyslíkova láhev, která slouží na osvěžení, doplnění energie a jako regenerační prostředek. Oxynow ocení zejména sportovci, lidé ve stresu, skialpinisti a každý běžný človek, který začíná v oblasti kontrolované dýchání.

Kde můžete koupit Oxynow?

Ve vybraných kamenných prodejnách na Slovensku a na naší webové stránce stránce www.oxynowoxygen.com

Jak recyklovat?

Naše plechovky jsou hlíníkové, což znamená, že můžou být separované jako každá jiná plechovka kterou vyhodíte.

Jak používat Oxynow?

V Oxynow je 80 nádechů, každý nádech by měl trvat 1-2 vteřiny. 8-10 nádechů na jedno použití pro maximální účinky.

Je ta láhev plná?

Můžete si být jistí, že láhev je vždy plná. Kyslík nemá žádnou hmostnost, to proto se vám zdá prázdná. Po rozbalení a správném použití, sami hned pocítíte obsah Oxynow.